جدیدترین همایش ها
  • مسابقه استانی اسکیس

    مسابقه استانی اسکیس و پرزانته معماری در 27 آبان 1395 با حضور تیم های دانشجویی از دانشگاه های سراسر استان لرستان برگزار می گردد. اطلاعات بیشتر در سایت www.hamayesh-borujerd.ir اخرین مهلت دریافت مقاله ها : 1395/08/22 تاریخ برگزاری : 1395/08/27آرشیو همایش ها
مسابقه استانی اسکیس

مسابقه استانی اسکیس و پرزانته معماری در 27 آبان 1395 با حضور تیم های دانشجویی از دانشگاه های سراسر استان لرستان برگزار می گردد. اطلاعات بیشتر در سایت www.hamayesh-borujerd.ir

تاریخ برگزاری : 1395/08/27 اخرین مهلت دریافت مقاله ها : 1395/08/22