برد گروه ها
موضوع کروه تاریخ ارسال
جهت مشاهده برنامه انتخاب واحد به آدرسwww.borujerd-samacollege.ir/Guest/Taghvim.aspxمراجعه نمایید کامپیوتر 90/06/06
قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر: فقط با گذراندن 50 واحد درسی مجاز به انتخاب واحد درس کارآموزی می باشید. کامپیوتر 90/06/06
قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر: در صورت اخذ واحد کار آموزی فقط مجاز به انتخاب واحد تا سقف 16 واحد می باشید. دانشجویان ترم آخر می توانند 24 واحد درسی با درس کارآموزی آخذ نمایند. کامپیوتر 90/06/06
دانشجویانی که درس کارآموزی و پروژه را اخذ نموده اند فقط تا زمان حذف و اضافه فرصت دارند نسبت به تهیه فرم ها از سایت در لینک فرم ها و آیین نامه ها در بخش آموزش اقدام و نسبت به تکمیل و تحویل آن اقدام نمایند در غیر اینصورت مسئولیت مشکلات آموزشی و عدم موافقت با انجام کارآموزی و پروژه بعهده دانشجو می باشد. کامپیوتر 90/06/06
رعایت پیش نیاز و همنیاز بعهده دانشجو و فقط با توجه به چارت می باشد. عواقب آموزشی و مالی ناشی از عدم رعایت پیش نیاز و همنیاز بعهده دانشجو می باشد. لذا جهت دریافت چارت به لینک چارت گروه ها در سایت مراجعه نمایید. کامپیوتر 90/06/06
دانشجویان ترم آخر و دانشجویانی که معدل ترم گذشته آنها 17 یا بالاتر از 17 می باشد مجاز به انتخاب واحد 24 واحد می باشند لذا خواهشمند است این دانشجویان در روز انتخاب واحد جهت بررسی و باز کردن مجوز به مدیر گروه مربوطه مراجعه نمایند کامپیوتر 90/06/06
قابل توجه دانشجویانی که درس کارآموزی را اخذ می نمایند. در صورت تسلط در نصب سیستم عامل و راه اندازی کامپیوتر، راه اندازی شبکه و انجام تنظیمات آن و علاقه به انجام کارآموزی در سایت آموزشکده فنی و حرفه ای سما به معاون آموزشی و پژوهشی آموزشکده مراجعه نمایند کامپیوتر 90/06/06
**قابل توجه دانشجویانی که درس کارآموزی و پروژه را اخذ نموده اند** فقط تا زمان حذف و اضافه فرصت دارند نسبت به تکمیل فرم های کارآموزی اقدام نمایند در غیر اینصورت مسئولیت مشکلات ناشی از تاخیر آن بعهده دانشجو می باشد کامپیوتر 90/06/22
**قابل توجه دانشجویانی که درس کارآموزی و پروژه را اخذ نموده اند** فقط تا زمان حذف و اضافه فرصت دارند نسبت به تکمیل فرم های کارآموزی اقدام نمایند در غیر اینصورت مسئولیت مشکلات ناشی از تاخیر آن بعهده دانشجو می باشد کامپیوتر 90/06/22