برد گروه ها
موضوع کروه تاریخ ارسال
قابل توجه دانشجویان معماری که درس کارآموزی را در ترم جاری اخذ کرده اند:حداکثر زمان تحویل پروژه های کارآموزی تا قبل از انتخاب واحد ترم جدید می باشد.لذا در صورت عدم تحویل کارآموزی در تاریخ مقرر،عواقب آن به عهده دانشجو است. نقشه کشی 92/09/22
زمان تحویل پروژه های نیمسال اول93-92:اساتید گرامی و دانشجویان عزیز توجه بفرمائید که پروژه های کلیه دروس در ترم جاری می بایست قبل از انتخاب واحد ترم آتی به استاد مربوطه تحویل و نمره آن تا قبل از شروع انتخاب واحد می بایست ثبت گردد. نقشه کشی 92/09/22
زمان حضور مدیر گروه معماری در دانشکده فنی و حرفه ای سما در ایام تابستان:سه شنبه ها از ساعت 11 الی 13(لطفاًً از تماس در غیر این ساعت خودداری فرمایید.) نقشه کشی 93/04/28