معرفی حوزه پژوهش
به اطلاع استادان و دانشجویان محترم می رساند واحد پژوهش آموزشکده در خصوص فعالیت های پژوهشی پذیرای این عزیزان می باشد. مختصری از فعالیت های واحد پژوهش: 1- برگزاری جلسات شورای پژوهشی واحد به صورت منظم جهت ساماندهی امور پژوهشی 2- حمایت از اختراعات و ابداعات استادان و دانشجویان 3- توسعه و تجهیز کارگاه ها و سایت ها 4- خریداری کتب مورد نیاز گروه ها و اشتراک مجلات علمی معتبر 5- حمایت از طرح های پژوهشی دانشجویان و استادان 6- برگزاری اردوهای علمی و پژوهشی درون و برون شهری 7- حمایت از تیم ها و فعالیت های دانشجویی مانند رباتیک و الکترونیک و...
کارشناس نرم افزار کارشناس پژوهش
احسان رخشان
فرم ها ، آیین نامه ها و بخشنامه ها

موضوع حوزه دانلود
فرم درخواست تشویق مقالات علمی جهت اعمال تشویقات پژوهش دانلود
فرم شماره صفر(پیشنهاد طرح پژوهشی) جهت ارائه طرح ها پژوهش دانلود
عنوان مقالات ارائه شده در همایش ها پژوهش دانلودانتقاد کنید و پیشنهاد دهید