حوزه رياست
نام محمد مولوی خایانی مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد سوابق کاری مدیر آموزشی دانشگاه آزاد واحد بروجرد - رییس آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد بروجرد - با حفظ سمت معاون دانشگاه و رییس مجتمع آموزشی و فرهنگی سما واحد بروجرد - مدرس کارآفرینی سوابق پژوهشی ارائه مقاله دیدگاه های ریاست گسترش و توسعه آموزشکده سما در راستای علم اندوزی جامعه بعنوان یکی از معتبر ترین مراکز آموزش عالی از برنامه های میان مدت می باشد که در سال تحصیلی 89-88 با افزودن 4 رشته نقشه برداری ،تاسیسات ، مربی کودک و ساخت و تولید اولین گام برداشته شد . فعالیت های آینده ایجاد فضای آموزشی با وسعت قابل توجه یکی از برنامه های در حال انجام است . با فعالیت ها و رایزنی های انجام گرفته، نقشه ساختمانی فضای مورد نظر طراحی شده و دراولین فرصت مناسب ،پروژه اجرا می گردد .